Försäljningsvillkor

Alla priser är exkl moms, frakt och emballage. Ev emballage debiteras till självkostnadspris och återtages ej.

Vid order under 500kr debiteras 100kr i expeditionsavgift. Allmänna leveransbestämmelser NL09 tillämpas. Betalningsvilkor 20 dagar netto eller mot efterkrav.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta. Säljaren förbehåller sig äganderätten till det försålda intill det att full likvid erhållits. Varan levereras fritt lager eller fabrik. 1 års garanti gäller där inte annat angivits. Skickar vi på Ditt fraktavtal måste Du själv försäkra varorna.

Vi förbehåller oss rätten till eventuella pris och konstruktionsförändringar. Färgavvikelser kan förekomma av trycktekniska skäl.